Pod záštitou:

 

Gestor akcie:

 

Organizačný garant:

 

 

Vitajte na stránke odbornej konferencie FARM FORUM, zameranej na poľnohospodárske družstvá, určenej pre manažment agrodružstiev, agroexpertov a rezortné organizácie.

POSLANIE FARMFORUM

Poskytovať poľnohospodárskym družstvám aktuálne informácie o nových trendoch a možnostiach riešenia problémov, s ktorými sa každodenne stretávajú.

CIEĽ FARMFORUM

Vytvoriť kompetentnú komunikačnú platformu medzi poľnohospodárskymi družstvami, odborníkmi a rezortnými organizáciami navzájom.

ZÁMER FARMFORUM

Poskytnutými informáciami prispieť k zefektívneniu a dynamizácii sféry agrodružstiev tak, aby sa zvýšili predpoklady na ich konkurencieschopnosť v súčasnom trhovom prostredí.

TÉMA FARMFORUM 2009

Agrárny trh je nestabilný. To nevieme reálne ovplyvniť. Vieme však, že agrodružstvá majú vnútorné charakteristiky, ktoré ich činia citlivejšími na nepriaznivé vonkajšie vplyvy. Tie majú agrodružstvá vo vlastných rukách. Konferencia bude preto venovaná témam zameraným na do vnútra agrodružstiev, s cieľom zodpovedať otázku: Môžu agrodružstvá sami zvýšiť svoje predpoklady na prežitie?